OKAZJA - Ostre zespoły wieńcowe A Companion to Braunwald's Heart Disease Tom 1, oprawa twarda
genialna publikacja w całości poświęcona ostrym zespołom wieńcowym, której autorami są najwybitniejsi eksperci ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Europy. Książka demonstruje nowoczesną i aktualną wiedzę opartą na zasadach EBM. Publikacja podzielona pozostała na pięć głównych części, w których detalowo omówiono zagadnienia z zakresu epidemiologii, patogenezy, rozpoznania i stratyfikacji ryzyka jak także innowacyjnania w ostrych zespołach wieńcowych i rozwoju postępowych oddziałów kardiologicznych. Książka skierowana jest na ogół do kardiologów oraz lekarzy innych specjalności, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę na temat ostrych zespołów wieńcowych. W Tomie 1: Epidemiologia Patogeneza Rozpoznanie i stratyfikacja Cześć I poświęcona jest epidemiologii; uwzględniono w niej najmocniej aktualne dane z rejestrów, m. In. INTERHEART, REACH, Euro Heart Survey. Patogeneza to część II, poświęcona kierunkom rozwoju postępowych oddziałów kardiologicznych, uwzględniająca mechanizmy molekularne, immunologiczne, a także farmakogenomikę, a także mechanizmy regeneracji śmierci komórek mięśni serca. W części III, dotyczącej rozpoznania i stratyfikacji ryzyka w ostrych zespołach wieńcowych, jest mowa o biomarkerach, także tych, które nie są powszechnie użytkowane, o ocenie blaszki miażdżycowej i o powszechnie użytkowanych metodach: echokardiografii, kardiologii nuklearnej i tomografii komputerowej. Cześć tę zamyka rozdział o stratyfikacji ryzyka u chorych z OZW bez uniesienia odcinka ST, napisany m.in. Przez Profesora Elliota M. Antmana, twórcę skal ryzyka nie tylko w OZW bez uniesienia ST (NSTEMI),także (wraz z Morrowem) dla chorych z OZW z uniesieniem odcinka ST (STEMI). Z przedmowy do wydania polskiego

  • Autorzy: Theroux Pierre
  • Format: 21.5x28.0cm
  • ISBN: 9788376098036
  • pojemność: 196
  • Oprawa: Twarda
  • Redakcja: Stępińska Janina
  • Rok wydania: 2014
  • Tłumacze: Załęska-Kocięcka Marta, Marona Miłosz, Kremis Elżbieta
  • Wydawca: Edra Urban & Partner

Podobne produkty